Guangming Online> Editor’s Pick

Autumn scenery in Jinan, China's Shandong

CHINA-SHANDONG-JINAN-AUTUMN SCENERY (CN)

Aerial photo taken on Nov. 4, 2019 shows the autumn scenery of Jiuru Mountain in Jinan, east China's Shandong Province. (Xinhua/Wang Kai)

[ Editor: SRQ ]